Tag archieven: Metropole masterclasses

Twee masterclasses Organisch Creëren op 9 november en Tonen van Leiderschap op 30 november.

De Transfergroep meldt dat de site Oorspronkelijk Leiderschap on air is en dat de eerste twee masterclasses, als voorproefje, gepland staan. Organisch Creëren op 9 november en de unieke masterclass Tonen van Leiderschap op 30 november.

Lees hier meer info over de masterclass Tonen van Leiderschap

Informatie over deze masterclasses en de volgende die nog gepland worden vind je op de site van ons verdiepingsprogramma Oorspronkelijk Leiderschap en op de site van Transfergroep.

Je kunt ook bellen of mailen met Elly Verblaauw, Zingevingsdeskundige, coach en programmaleider Oorspronkelijk Leiderschap, creating a better future now

010-7946808 / e.a.verblaauw@hr.nl

 

Verslag Masterclass 31 oktober 2012 met Prof. Dr. Erik van de Loo

Op deze mooie woensdagmiddag was ik getuige van een boeiende en inspirerende bijeenkomst met ruim 55 deelnemers onder wie ook enkele aspirant-leden en introducés. Een prachtige opkomst voor onze vereniging en een teken dat het onderwerp leeft. We werden niet teleurgesteld door Erik van de Loo.

Met een verhalende, losse verteltrant nam Erik van de Loo de aanwezigen moeiteloos mee in zijn verhaal. Het verhaal begint met een schets van de landkaart van het leven van een organisatie. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk maakt prof. Van de Loo duidelijk dat het een illusie is te denken dat je er bent met alleen maar modellen om “in controle” te zijn. Er is niets mis mee, maar er is meer.  En hier komt naast de “waaromvraag” de “associatieve vraag” ten tonele.  Dit blijkt een opening te geven naar de andere domeinen van een organisatie. Hiermee is de aanloop gelegd naar een schets van de dienst van leiderschap bij verandering, waarin het cruciaal is een goede balans te vinden tussen de technische verandering en de adaptieve verandering. Vooral de adaptieve verandering vraagt lef, het betekent dat je in de zone van verstoring komt en dat geeft turbulentie, wat niet iedereen aandurft. Met de nodige aandacht voor de positie van leiders, rollen en persoonlijk leiderschap komen we uit bij Verandering en Transitie. De verandering is de buitenkant, Transitie is de adaptie. En via heldere sheets wordt duidelijk dat voor verandermanagement een transitiebenadering nodig is, leiders die rollen beheersen en zowel de technische als de adaptieve kant beheersen. En zich bovenal realiseren dat dit er allemaal is.  “Change is fast, Transition is slow”.

Na deze inspirerende 2 uur werd er nog flink nagepraat tijdens de netwerkborrel en kunnen we weer spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst.

Download hier de sheets van deze middag

Response code is 404

 

 

31 okt. 2012 – Masterclass Organisatieverandering, leiderschap en gedrag


 

Controleer hier de status van je inschrijving/betaling en welke oud studiegenoten ook komen.

 

 

 

 

Wat roepen organisatieveranderingen voor medewerkers, teams en de organisatie als geheel op. Wat voor gedachten, gevoelens en gedragingen?

Wat betekent dit voor de rol van leidinggevenden in hun verantwoordelijkheid en taak om leiding te geven aan veranderingen?

Bij de beantwoording van deze vragen maakt Prof. dr. Erik van de Loo , hoogleraar Leiderschap en gedrag aan de VU en visiting clinical professor of Leadership aan INSEAD, gebruik van voorbeelden uit de praktijk van organisatieveranderingen en geeft een overzicht van inzichten en ervaringen wereldwijd met dergelijke processen.

Daarbij zal hij de discussie stimuleren met de aanwezige deelnemers om een zinvolle verbinding te maken met de eigen werkelijkheid met organisatieveranderingen.

Ieder deelnemer ontvangt de luister CD “Omgaan met irrationaliteit in veranderingen” uit de Verandermanagementbox om je “thuis of in de auto” nog eens rustig te kunnen verdiepen in het thema.

lees de column van Erik over: “Gezag, vertrouwen, risico en moed“: een bespiegeling over moedig leiderschap

 

Locatie
HAN, Berg en Dalseweg 81, Nijmegen

 

Programa:

14.30-15.00 Ontvangst

15.00-17.00 Masterclass

17.00-18.00 Netwerkborrel, gelegenheid om na te praten over het thema, oude     bekenden  te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen

18.00 Sluiting

21 Mrt. 2012 – Masterclass E-Health in de praktijk, de zorg ademt verandering!

“De zorg zit in ademnood, dat kunnen we niet langer ontkennen. Tijd om te zorgen voor meer lucht in het stelsel zodat het zorgsysteem kan blijven ademen, met andere woorden: kan blijven bestaan. Duurzaamheid in de zorg is nodig, is eHealth de nieuwe luchtpijp?”

De thema’s eHealth, empowerment en Social Media zijn dragers die, bij de juiste strategische inzet kunnen bijdragen aan meer duurzaamheid in de zorgverlening: zorg met passende kwaliteit voor de zorgvrager, die in samenwerking mét de zorgvrager op efficiënte(re) wijze, met moderne middelen vormgegeven wordt. Duurzame gezondheidszorg is meer dan alleen milieubewust bouwen. Duurzaamheid is een mindset.

In deze lezing wordt ingegaan op eHealth, de impact ervan en de potentiele bijdrage aan meer duurzaamheid in de zorg. Online je afspraak plannen, de arts digitaal raadplegen (e-consult) en de oudere die de verzorgende via internet spreekt, met behulp van beeldbellen. Patiënten die online informatie uit wisselen, artsen en ziekenhuizen die twitterspreekuren bieden. Allemaal vormen van eHealth. De patiënt verandert, het zorgaanbod verandert, maar hoe veranderen we met eHealth richting duurzame gezondheidszorg?

Saskia Timmer is een 2.0 denker met een focus op duurzame gezondheidszorg. eHealth en empowerment ziet ze als belangrijke dragers voor meer duurzaamheid in de gezondheidszorg. Ze is eigenaar van ChangingHealthCare, veranderkundige en zorginnovator en adviseert met visie en creativiteit. Ze is de drijvende kracht achter de community duurzame gezondheidszorg: on- en offline kennisdeling over ontwikkelingen in de zorg. Saskia is alumni MMI en auteur van het boek ehealth in de praktijk. 

Alle deelnemers ontvangen het boek eHealth in de Praktijk om zich thuis nog eens rustig in te kunnen verdiepen. Download het programma en meld je aan.

 

Masterclass door Ronald van den Hoff inspirerend!

In rap tempo, visueel ondersteund door actuele, sprekende slide’s, nam Ronald ons mee in zijn kijk op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de visionaire “kanteling” naar een nieuw waardesysteem in Society 3.0. Het eerste gedeelte riep verbijstering en onbehagen op. Een aaneenschakeling van scherpe ironische observaties van ongelooflijke maar ware schaamteloosheden en inefficiënties in onze maatschappij. Het faillissement van de geld-economie? Je raakt overtuigd, hier moet inderdaad iets gebeuren!

Vervolgens rolde hij  Internet als een Tsunami over ons heen. Als we op deze golf goed surfen dan creëren we de transitie van productieketens naar waardenetwerken; met wereldmensen als de sociaal ondernemende knooppunten. Waardecreatie door dynamische peer-to-peer verbindingen: zo bouwen we samen aan een nieuwe orde van samen leven en samen werken. Die heet Society 3.0 en bevat de Interdependente Economie als niet te stuiten krachtbron. De grote les: wees zoveel mogelijk jezelf, en knoop de eigen-aardigheden van je medemensen creatief en constructief aan elkaar.

Hoe? Dat lees je in deel 3 van Society 3.0. Het bevat praktische lessen voor wereldmensen die zich vandaag al kunnen manifesteren als visiegedreven leiders.

Tijdens een hapje en een drankje werd door de dertig aanwezigen nog even flink “opgeschut” nagepraat en natuurlijk… genetwerkt !

Klik hier voor de slide’s, of ga naar het Society 3.0 concept seats2meet waar Zelfstandige Professionals (ZP-ers) en reguliere organisaties elkaar op creatieve en inspirerende wijze kunnen ontmoeten.

Kijk op  Youtube Society 3.0 of download hier als Twitteraar de pdf, epub of ipad versie : kosten één Tweet