Lid worden

De MMI alumnivereniging “de Metropole” biedt je blijvend contact met oud- studenten, huidige studenten en docenten van de Master Management & Innovatie van de locatie Nijmegen en locatie Rotterdam

Het lidmaatschap  bied je uitbreiding van je netwerk, contact en ontmoeting met oud- en huidige studenten en toegang tot diverse alumni activiteiten zoals:

*De jaarlijkse Masterclasses/netwerkborrel in het voor- en/of najaar in de vorm van een lezing, workshop over een actueel innovatief thema.  Veelal met een gerenommeerd spreker en/of auteur met een recente boekuitgave, waarbij we vanuit onze missie:  “kennis blijven delen en toegankelijk houden” en door het enthousiasme van sprekers over ons podium de kosten laag kunnen houden.

*Toegang tot de afgeschermde groep op LinkedIn en het forum op onze site waar je discussies kunt openen, vragen kunt stellen aan oud- en/of  huidige studenten .

*( Helaas is toegang tot de Thesisbank van de  HAN is i.v.m. met de privacy wetgeving niet meer mogelijk)

AANMELDEN & CONTRIBUTIE

  • Als student MMI  is het (aspirant) lidmaatschap gratis t/m het kalenderjaar van je diplomering. Meld je hieronder aan zodat je geregistreerd staat.
  • Als Alumni  betaal je, vanaf het eerste kalenderjaar na je diplomering  jaarlijks contributie.  Maak na aanmelding 15 euro over naar NL38 INGB 0675 2477 64 t.n.v Alumnivereniging “de Metropole” met  vermelding van je naam en 202x

AANMELDFORMULIER:


Ik ben: (vereist)

Locatie:(vereist)

Zodra je gegevens zijn gecontroleerd  ontvang je een mail met je gebruikersnaam  en wachtwoord om in te kunnen loggen op de beschermde pagina’s van deze site. Dit kan soms even duren.

Privacybeleid

Alumnivereniging van de Master Management & Innovatie in Maatschappelijke organisaties (MMI) | Hoge school Arnhem/Nijmegen & Hoge School Rotterdam