25 MMI-ers afgestudeerd

De Metropole feliciteert de afstudeerders met het behaalde resultaat en verwelkomt 25 nieuwe Alumni Masters Management en Innovatie.

Gelukgewenst met het behaalde resultaat, maar meer nog met de verandering die jullie zelf en in jezelf hebben doorgemaakt.

De afgelopen 2 jaar; of misschien meer; zul je gewerkt hebben aan “geplande” veranderingen en daarvoor allerlei technieken en middelen aangereikt hebben gekregen, tot je tot de ontdekking komt, tot het inzicht komt, dat het enige middel dat je hebt Jijzelf is.

Inmiddels weet je dat niet elke verandering een verbetering is. Echter: Elke verbetering is wel een verandering. En die verandering smaakt hopen we, naar meer. Dit is verwachten we dan ook niet het einde van die ontwikkeling, maar eerder het begin. Blijf nieuwsgierig; Zoek steeds verbetering en blijf dus Veranderaar.

Om hieraan bij te dragen, tref je in de map die je hebt gehad (die je straks krijgt) een voucher van De Metropole. We nodigen je van harte uit hiervan gebruik te maken en lid te worden van Deze Metropole ; de  Alumni-vereniging van gediplomeerde MMI-er’s en (oud)studenten. Hier tref je Alumni en mede-veranderaars, wordt je geprikkeld door Innoverende sprekers en blijf je in contact met de mensen waarmee je de opleiding hebt doorlopen.

Er worden jaarlijks masterclasses gehouden en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Komende tijd willen we vanuit de Metropole weer meer werken aan kennisdeling en verbinding. Jullie zijn van harte welkom hieraan deel te nemen en een actieve bijdrage te leveren.

Nogmaals van Harte proficiat en we spreken de hoop uit jullie nog vaak en regelmatig bij de masterclasses en netwerkbijeenkomsten te treffen.

17 November de Metropole masterclass Briljante mislukkingen!

“Briljante mislukkingen” zijn het onderwerp van de (inmiddels 23 ste) masterclass van AV “de Metropole” op vrijdag 17 November! Ben jij er ook bij?

Wie vertelt er niet graag een succesverhaal? Op persoonlijk vlak, maar zeker ook op organisatorisch of ondernemend vlak. Toch loopt het vaak niet zo vlekkeloos of succesvol. Want wie wil innoveren, moet risico’s nemen. En wie risico’s neemt, loopt de kans om te falen. Onze mislukkingen houden we het liefst voor onszelf, terwijl we juist iets kunnen leren van de momenten waarop niet alles liep zoals gepland.

Onze gastspreker Bas Ruyssenaars is innovator en ondernemer. Bas is mede-oprichter van stichting Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM). Het instituut omarmt de mislukking juist als een belangrijk leermoment en probeert de samenleving in dat opzicht uit te dagen door het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Want wat zou de wereld zijn zonder lef, zonder toevallige ontdekkingen en zonder de mogelijkheid om te leren van wat misging?

Ben je lid van “de Metropole” of aspirant lid?  Bestel dan je ticket met korting voor € 50,- ▶︎

Ben je alumni, docent of introduce, maar geen betalend lid, bestel dan je ticket voor 75,- ▶︎

Twijfel je of je je contributie voor 2023 hebt betaald? Log in en je ziet het meteen rechtsboven. Ben je je wachtwoord kwijt, maak dan een nieuwe aan. Kom je er niet uit? Mail: secretariaat@demetropole.nl

Ga jij ook mee op reis vrijdagavond 21 April?

Beste MMI reisgenoten,
Fantastisch dat we vrijdagavond 21 April met elkaar, studenten en alumni, op reis kunnen en we gaan niet alleen!

Martijn Schinkel reist met ons mee en is onze gast aan tafel. Martijn (1971) studeerde in 1999 af aan de Nederlandse Film Academie in Amsterdam. Na zijn afstuderen richtte hij Het Derde Beeld op en heeft hij zich gespecialiseerd in de korte film. Hij maakt naast opdrachtfilms ook vrij werk als filmkunstenaar. Bij hem staat de filmbeleving voor op. Bekijk met ons samen zijn prachtige werk en ontdek de overeenkomsten tussen het werk als documentairemaker en het werk als veranderkundige. – Over impact maken gesproken: https://www.hetderdebeeld.nl/

O ja, over impact maken gesproken. In De Professionele Masterstandaard van de Vereniging Hogescholen , staan prachtige zinnen over doorwerking, meesterschap, onderzoekend vermogen en interprofessioneel handelen. Als MMI’er heb je daar dagelijks mee van doen. Wij dachten vooral aan deze woorden Reizen & Ontmoeten.

Laten we de oversteek maken en doorpraten over deze zinnen uit het werk van Ton Lemaire en Charles Pépin.

Een reis is zo een kritische beweging van ruimte naar ruimte, en tevens een crisis van het ik. De tocht van de reiziger is doordat ze de ruimte ontvouwt, tevens zelfontvouwing van zijn bewustzijn. Daarmee krijgt het reizen opeens een onverwachte dimensie. Wat oppervlakkig gezien niet meer dan een verplaatsing in de wereld leek te zijn, moet nu begrepen worden als een manier van zelfkennis; de tocht naar buiten is evenzeer een tocht naar binnen.”

“Soms moet je de ander ontmoeten om hem te begrijpen of, beter gezegd, te ervaren. De ander in de ander ontmoeten en erachter komen dat er een ander is in jezelf, en je realiseren dat die ander in jezelf misschien meer jezelf is dan de persoon die we dachten te zijn.”

Het Programma:

Meenemen: een ruildrankje voor een ontmoeting!

  • 18.30 ontvangst: Sancta Maria : Bredestraat 170 6543 ZZ Nijmegen
  • 19.00 Martijn Schinkel – het Derde Beeld
  • 20.00 Vertrek naar Meeting Point
  • Om 20.25 verzamelen we bij de Waalbrug. Je gaat naar de zuidkant van de brug. Aan de Zuidoever van de Waal. (navigatie: Winsellingseweg 41, Nijmegen via de Latensteinseweg). Parkeren bij het trappenhuis is het meest simpel. Je loopt de trappen op naar de lichtmast PZ2-1. Dat is de eerste lichtmast die aangaat. Onder de omgekeerde V van de zuidelijke boog. Er hangt een informatiebord over de brug en de Sunset March aan de reling ter hoogte van het startpunt.
  • 20.40 De Oversteek met Martijn Schinkel en Peter Grotens
  • 21.00 Ontmoetingen bij het Monument
  • 21.00 Liggen aan het Waalstrand of café bezoekjes hier en daar

Kosten: alumni lid 10,- , alumni geen lid 15,-

Klik hier en schrijf je direct in via HAN webshop

Alumnivereniging van de Master Management & Innovatie in Maatschappelijke organisaties (MMI) | Hoge school Arnhem/Nijmegen & Hoge School Rotterdam