Alle berichten van Frits Peters

Initiatiefnemer en bestuurslid. Afstudeerjaar 2006. Ruime ervaring als leidinggevende met bedrijfsvoering in een complexe organisatieomgeving, strategisch beleidsontwikkeling, kwaliteitsmanagement en het aansturen/coachen van middenkader en zorgprofessionals. Actuele kennis van zorgbekostiging en kwaliteitseisen, wet- en regelgeving, de veranderingen in de GGZ en transities naar het sociaal domein. In de rol van projectleider diverse malen verantwoordelijk voor het initiëren en het succesvol uitvoeren van organisatie brede verandertrajecten gericht op klantvriendelijkheid, productstandaardisatie en procesoptimalisering.

Theorie U

IMG_0148

Leiding vanuit de toekomst die zich aandient.

Otto Scharmer

We leven in een tijd van veelvuldig en omvangrijk institutioneel falen met resultaten die niemand wil. Een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap en samenwerking is nodig waardoor we de wereld op een nieuwe manier kunnen zien. Als we maar bereid zijn in contact te komen met ons ware zelf… Hierover gaat Theorie U, het baanbrekende boek van Otto Scharmer, senior docent bij het Massachusetts Institute of Technoogy (MIT).

Peter Senge (vriend en compagnon van Scharmer) zegt over Theorie U: ‘Dit is een boek voor “bespiegelende praktijkwerkers” die zich niet tevreden stellen met de gangbare, op het verleden geënte aanpak. Lees samenvatting

Noot: Ik werd van verschillende kanten geattendeerd op dit boek en werd nieuwsgierig. Paul Wouters reageerde met verwijzing naar een kritische beschouwing door oud-collega Erik Boers (zie reactieballon).  Zijn er mensen die het gelezen hebben en er ook een mening over hebben?