Alle berichten van Frits Peters

Mede-initiatiefnemer. Afstudeerjaar 2006 groep 7

Theorie U

IMG_0148

Leiding vanuit de toekomst die zich aandient.

Otto Scharmer

We leven in een tijd van veelvuldig en omvangrijk institutioneel falen met resultaten die niemand wil. Een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap en samenwerking is nodig waardoor we de wereld op een nieuwe manier kunnen zien. Als we maar bereid zijn in contact te komen met ons ware zelf… Hierover gaat Theorie U, het baanbrekende boek van Otto Scharmer, senior docent bij het Massachusetts Institute of Technoogy (MIT).

Peter Senge (vriend en compagnon van Scharmer) zegt over Theorie U: ‘Dit is een boek voor “bespiegelende praktijkwerkers” die zich niet tevreden stellen met de gangbare, op het verleden geënte aanpak. Lees samenvatting

Noot: Ik werd van verschillende kanten geattendeerd op dit boek en werd nieuwsgierig. Paul Wouters reageerde met verwijzing naar een kritische beschouwing door oud-collega Erik Boers (zie reactieballon).  Zijn er mensen die het gelezen hebben en er ook een mening over hebben?

 

Verdraaide organisaties

9789013105735-140x215Terug naar de bedoeling

Wouter Hart

Wat we zien bij de meeste ‘verdraaide organisaties’
Het blijkt bij vele organisaties behoorlijk lastig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, terwijl dat juist bij een klein aantal organisaties schijnbaar gemakkelijk lijkt te lukken. Het is ook nogal wat wat er speelt in de meeste organisaties. Er wordt heel hard gewerkt aan het formuleren van beleid op alle terreinen, aan het in kaart brengen van de processen, het opstellen van procedures, protocollen en werkinstructies. Aan het helder beschrijven van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de daarbij behorende functieprofielen. Aan het inrichten van een dashboard, aan kennismanagement, capaciteitsmanagement, projectmanagent, kwaliteitsmanagement et cetera en er lopen talloze projecten tegelijkertijd om recht te doen aan alles wat er nog meer moet gebeuren om de boel op orde te krijgen. lees samenvatting

Hoe managers onbewust verandering blokkeren

Ik kwam een aardig hoofdstuk tegen op Managementsite uit het boek “Doorbreek de Cirkel”, geschreven door gastdocent MMI7  Arend Ardon, Holland Consulting Group.

Als veranderingen stagneren

Stel, je bent manager en vindt dat je medewerkers zich te reactief en passief opstellen. Ze komen zelf met weinig ideeën om de gewenste verandering tot stand te brengen en ze brengen jouw ideeën vaak niet volgens afspraak in praktijk. Jij ervaart druk om tot resultaten te komen, omdat jouw baas je daarop aanspreekt en/of omdat jij geen gezichtsverlies wilt leiden. Dus je gaat meer sturen: je geeft aanvullende instructies, stelt een planning voor, spreekt mensen aan. Zo hoop je op verbetering.  Lees hele artikel en de reacties.

Geïnteresseerd in het boek Klik hier

 

De crisis en de kunst van het loslaten …

Een viertal aardige artikelen over de kunst van het loslaten

 

 

Auteurs: Leo KerklaanJoost van RantwijkFloor Slagter

Bron: Performance Management

 

 

 

Delegeren en meer verantwoordelijkheid bij de professionals in de uitvoering, leiden tot betere prestaties. Maar de Quick Fix en Control … De crisis en de kunst van het loslaten…………

Tien punten om organisaties zo in te richten dat ze beter aansluiten op de nieuwe generatie. Kort gezegd: informele organisaties zonder De crisis en de kunst van het loslaten (2)

Hoe creativiteit en ondernemerschap mobiliseren? Focussen op ‘control’ blijkt contraproductief. ‘Loslaten‘ werkt beter. Maar hoe dan? Zie de De crisis en de kunst van het loslaten (3) 

Leiders kunnen commitment maken of breken. Ze kunnen vertrouwen creëren, of
juist wantrouwen. Ze durven te delegeren, of niet. Test uw stijl De crisis en de kunst van het loslaten (4)