Modern times: Pleidooi voor nieuw Taylorisme

Willem Verhoeven

Modern times: Pleidooi voor nieuw Taylorisme

Associatie voor Coaching | 1e druk, 2012 | EAN: 9789075353006

Overal wordt gesproken over het nieuwe werken, oude structuren hebben afgedaan, de vakbond bestaat niet meer en Taylor met zijn Scientific management is uit! Nog even en we zijn zelfs zijn naam vergeten.

Volgens Verhoeven zijn Taylor’s ideeën en inzichten echter hard nodig om productieprocessen op een effectieve en efficiënte manier te organiseren. Zonder de inzichten van Taylor maak je een berg aan onnodige kosten. In zijn nieuwe boek legt Verhoeven uit hoe in de moderne organisatie de inzichten van Taylor kunnen worden toegepast. Verhoeven betoogt dat we door die inzichten toe te passen onze productie niet hoeven uit te besteden aan de lagelonenlanden. We kunnen net zo goed en net zo goedkoop in Europa produceren.

Verhoeven benadrukt daarbij ook het belang van de ouderwetse orde en netheid. Je eigen rommel opruimen is een eerste vereiste als je succes wilt hebben met je organisatie. Verhoeven lijkt met dit boek te vloeken in zijn eigen kerk. Betekent dit dat mensen weer gereduceerd worden tot machineonderdelen? Wordt de hiërarchie weer hersteld? Wordt het bedrijf nu weer volgestopt met bazen en managers? Nee, in dit boek legt Verhoeven uit dat nu niet de managers en ook niet de vakbond maar de medewerkers zelf met de inzichten van Taylor aan de slag gaan.

In 1991 schreef Willem Verhoeven het boek ‘Managen zonder hiërarchie’. In dat boek rekende hij af met de managers, die gebruikmakend van de inzichten van Taylor, Fayol, Smith en Henry Ford, medewerkers hebben gereduceerd tot machineonderdelen.

Met het boek ‘De managers als coach’ (1993) gaf Verhoeven vervolgens aan hoe een organisatie zonder hiërarchie toch gemanaged kan worden. Met dit boek werd coachen als managementstijl in Nederland geïntroduceerd. Dit boek werd niet voor niets door de redactie van Intermediair, als enige Nederlandse boek, opgenomen in de Top-15 managementboeken van de 20e eeuw.