25 MMI-ers afgestudeerd

De Metropole feliciteert de afstudeerders met het behaalde resultaat en verwelkomt 25 nieuwe Alumni Masters Management en Innovatie.

Gelukgewenst met het behaalde resultaat, maar meer nog met de verandering die jullie zelf en in jezelf hebben doorgemaakt.

De afgelopen 2 jaar; of misschien meer; zul je gewerkt hebben aan “geplande” veranderingen en daarvoor allerlei technieken en middelen aangereikt hebben gekregen, tot je tot de ontdekking komt, tot het inzicht komt, dat het enige middel dat je hebt Jijzelf is.

Inmiddels weet je dat niet elke verandering een verbetering is. Echter: Elke verbetering is wel een verandering. En die verandering smaakt hopen we, naar meer. Dit is verwachten we dan ook niet het einde van die ontwikkeling, maar eerder het begin. Blijf nieuwsgierig; Zoek steeds verbetering en blijf dus Veranderaar.

Om hieraan bij te dragen, tref je in de map die je hebt gehad (die je straks krijgt) een voucher van De Metropole. We nodigen je van harte uit hiervan gebruik te maken en lid te worden van Deze Metropole ; de  Alumni-vereniging van gediplomeerde MMI-er’s en (oud)studenten. Hier tref je Alumni en mede-veranderaars, wordt je geprikkeld door Innoverende sprekers en blijf je in contact met de mensen waarmee je de opleiding hebt doorlopen.

Er worden jaarlijks masterclasses gehouden en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Komende tijd willen we vanuit de Metropole weer meer werken aan kennisdeling en verbinding. Jullie zijn van harte welkom hieraan deel te nemen en een actieve bijdrage te leveren.

Nogmaals van Harte proficiat en we spreken de hoop uit jullie nog vaak en regelmatig bij de masterclasses en netwerkbijeenkomsten te treffen.