Uitnodiging voor MMI symposium “Innovatie in dynamische tijden”

Hoe houden organisaties ruimte voor innoveren in tijden van onzekerheid?

Symposium master management en innovatie in maatschappelijke organisaties voor • Eerstejaars studenten van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties • Begeleiders verandertrajecten en opdrachtgevers uit het werkveld • Docentenstaf • Alumni• Afgevaardigden van de beroepenveldcommissie.

Hoe houden organisaties ruimte voor innoveren in tijden van onzekerheid? Dit symposium wordt mede georganiseerd door de studenten van het cohort 2011-2012 van de MMI in Nijmegen. Eerstejaars studenten van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI) toetsten de theorie over management en innovatie aan hun ervaringen met vernieuwingen binnen hun eigen organisatie. Op 5 september brengen zij letterlijk in beeld wat deze masteropleiding voor henzelf en hun organisatie heeft opgebracht. De beeldpresentaties vormen de omlijsting voor een inspirerende middag die start met enkele inleidingen over actuele thema’s rond innovatie.

Als Alumni MMI bent je van harte uitgenodigd!

 

5 september 2012

LOCATIE HAN Berg en Dalseweg 81 6522 BC Nijmegen

12.30 – 13.30 uur Ontvangst met lunch

13.30 – 13.45 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitters en aftrap door de lectoren Frans de Vijlder en Hub Hamers

13.45 – 14.15 uur Michiel Stadhouders van YoungWorks over ‘de nieuwe werknemer’

14.15 – 15.45 uur Workshops (keuze uit drie workshops, zie kader)

15.45 – 16.30 uur Terugkoppeling workshops en fotoboard studenten

16.30 – 17.30 uur Afsluiting met borrel

Workshop 1 Gastvrijheid loont! Hoe gastvrij is uw organisatie? Door Jeannine Sok, adviseur over gastvrijheid in en buiten de horeca

Workshop 2 De Waarmakerij Waardevol en creatief co-ondernemen, door Katja Linders van ideëel ondernemerscollectief De Waarmakerij

Workshop 3 Erop of eronder Het belang van innoveren, door Jurriaan Tas van Oil & Pepper, innovatieadviseur voor bedrijfsleven en non-profit Speelt uw organisatie innovatief in op een veranderende omgeving, ook in de huidige onzekere tijden in de publieke sector? Hoe slaagt u er in om uw medewerkers mee te krijgen met de gevolgen van trends zoals marktwerking, bezuinigingen en decentralisatie?

Download info Flyer