Noteer! donderdag 19 september: tweede lustrum AV de “Metropole” in co-productie met …

Dit jaar is ons  2e lustrumjaar. Dat willen we vieren met alle alumni en (oud-) docenten uit ons netwerk.

De Master Management & Innovatie (MMI) wil dit jaar een eerste gezamenlijke activiteit gaan organiseren met Kenniscentrum Publieke Zaak voor het nieuw op te richten ‘Stakeholdersnetwerk’.

 

TWEE goede redenen voor deze drie partijen om in co-productie een ‘event’ te gaan organiseren in het najaar.

Dit “INNOVATIEFESTIVAL”  vindt plaats op DONDERDAG 19 SEPTEMBER VAN 13.00 TOT 20.00 UUR  in het HONIGCOMPLEX  in Nijmegen.

Reserveer datum en tijdstip alvast in je agenda!

 

Als bestuur van AV de Metropole hebben we samen met de MMI al het nodige veldwerk verricht waardoor het event inmiddels al contour heeft gekregen:

  • Het innovatiefestival is bestemd voor MMI-alumni, -studenten, -(gast)docenten en ons gezamenlijk stakeholdersnetwerk;
  • Arend Ardon en Jaap Boonstra hebben samen al hun medewerking toegezegd; daarnaast hebben we via ons netwerk ook Jef Staes bereid gevonden.
  • Naast bovengenoemde keynote speakers, zijn er een aantal interactieve bijeenkomsten/tafels in een open space, met ruimte voor kennisdeling, inspiratie en netwerken op nader te bepalen thema’s;
  • Daarnaast is er natuurlijk wat te vieren, dus hebben we eten, drinken en muziek;
  • En, zoals altijd, een zeer schappelijke toegangsprijs.

De organisatie is in handen van het bestuur van de Metropole en de programmacoördinator van de MMI.  Voor PR en Marketing krijgen we ondersteuning vanuit de HAN.

Wil je als lid en/of alumni samen met ons verder mee denken over inhoud en organisatie? Dan ben je van harte welkom op de bestuursvergadering,  vrijdag 22 februari om 15.00 (HAN Groenewoudseweg 1, Nijmegen)  of stuur een mail aan secretariaat@demetropole.nl