Ledenvergadering 2019

We heten je welkom op de Bestuur- en jaarlijkse Ledenvergadering  van 10 Mei 2019 om 15.30

Locatie: HAN. Groenewoudseweg 1, Nijmegen

AGENDA:

  1. Welkom en opening door de voorzitter
  2. Notulen van ledenvergadering 2018
  3. Jaarverslag over 2018
  4. Voordracht/Bestuurswisseling
  5. Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester
  6. Kascommissie over het financieel jaarverslag 2018
  7. Activiteiten en begroting 2019
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag en sluiting.

Als je je wilt inzetten als bestuurslid horen we dat graag en kun je dit vooraf kenbaar maken aan secretariaat@demetropole.nl

Als lid ontvang je binnenkort de vergaderstukken  per mail.

Downloaden kan ook. Je logt in en gaat dan onder de tab Leden naar de pagina Ledenvergadering.