Welkom

Bedankt voor je bevestiging en dat je (aspirant-) lid bent geworden van de vereniging. We heten je van harte welkom. Via LinkedIn kun je al vrijblijvend contact hebben met zo’ 560 alumni, studenten en docenten van de Master Management & Innovatie. Met het (aspirant)lidmaatschap steun je ons financieel om onze activiteiten te organiseren. Daarvoor;

  • word je als eerste op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief of de mail;
  • krijg je korting op de jaarlijkse Masterclass/ netwerkborrel in het voor- en/of najaar in de vorm van een lezing, workshop, etc.;
  • krijg je toegang tot de HMP Thesisbank met toegang tot thesissen en essays van oud studenten; (helaas tijdelijk niet mogelijk, eventueel wel via MMI, dit vanwege privacywetgeving);
  • heb je toegang tot de afgeschermde pagina’s en blogs op onze site;
  • kun je discussies openen en/of vragen stellen aan oud- en huidige studenten in ons site Forum, of in onze besloten LinkedIngroep;
  • indien opengesteld voor alumni, deel nemen aan de MMI studiereizen. (middels bemiddeling van de vereniging).

CONTRIBUTIE:

  • Als student MMI betaal je als aspirant-lid geen contributie t/m het jaar van je diplomering.
  • Na je diplomering betaal je als alumni 15 euro, jaarlijks over te maken naar: NL38 INGB 0675 2477 64 t.n.v Alumnivereniging “de Metropole” met vermelding van je naam en jaartal.

Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd. We stellen het op prijs als je je contributie voor 1 januari overmaakt, of dat we voor die tijd een mail ontvangen dat je je lidmaatschap wilt beëindigen. Rond jan/feb versturen wij nog een reminder.

Alumnivereniging van de Master Management & Innovatie in Maatschappelijke organisaties (MMI) | Hoge school Arnhem/Nijmegen & Hoge School Rotterdam