Algemene ledenvergadering

Als (aspirant) lid ben je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de Metropole op 22 April. Deze is op de MMI locatie in Rotterdam en voorafgaand aan de masterclass.
Je kunt ook digitaal reageren naar secretariaat@demetropole.nl
Agenda:

13.30 inloop

14.00 Welkom en opening (voorzitter)

– Verslag laatste ledenvergadering (voorzitter)
– Jaarverslag (voorzitter)
– Voorgenomen activiteiten nieuwe jaar (voorzitter) 
– Financieel jaarverslag (penningmeester)
– Begroting nieuwe jaar (penningmeester)
– Reactie op financiële verantwoording en decharge penningmeester (kascommissie) 
– Rooster van aftreden bestuur (voorzitter)
– Wat verder ter tafel komt

14.30 Rondvraag en sluiting (voorzitter)

De documenten van de ALV vind je onder de tab ALV doc’s.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van “de Metropole”
Eric Luijten, voorzitter