11 dec 2012 – MM&I symposium “De nieuwe rol van de gemeente”

Hoe kunnen gemeenten de decentralisatie van het overheidsbeleid handen en voeten geven? Waar ligt de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor burgers en sturing en beleidsontwikkeling door gemeenten? Hoe dit alles vorm te geven in tijden van bezuinigingen en toenemende verantwoordingseisen? Kernbegrippen in deze actuele context zijn: participatie, noodzakelijke ketensamenwerking en nieuwe eisen aan de interne cultuur en organisatie.Laat u inspireren!

De studenten van de gemeentevariant van de Master Management en Innovatie (MMI) nodigen u ter afsluiting van hun eerste masterjaar van harte uit voor:

  • Het symposium ‘De nieuwe rol van de gemeenten’ (lunch wordt geserveerd)
  • 11 december 2012, 12.30 – 17.30 uur
  • HAN Masterprogramma’s, Berg en Dalseweg 81, 6522 BC Nijmegen

Een nieuwe rol? Welke dan?

Doe nieuwe inzichten op en wissel ideeën en ervaringen uit op het Marktplein van de Vernieuwing. Studenten tonen op creatieve wijze wat Master Management en Innovatie henzelf en hun organisatie heeft opgebracht. Zij laten hun bevindingen zien met betrekking tot de nieuwe rol van gemeenten en geven aan hoe zij die rol tijdens het 1e jaar mede hebben vormgegeven. De theorieën over management en innovatie toetsen zij aan de ervaringen met vernieuwingen binnen hun gemeentelijke organisatie. Hoe er vanuit praktijk en wetenschap over innovatie de nieuwe rol van de gemeente gedacht wordt? Dat laten 2 gastsprekers u weten!

Verdiep u in de thema’s:

  • Actieve en verantwoordelijke burgers vormen het uitgangspunt;
  • Gemeenten moeten aan deze burgers en hun participatie faciliterend zijn;
  • Zowel intern als extern is een proces van co-creatie nodig;
  • Efficiënt en doelgericht organiseren is daarbij een randvoorwaarde.

Meld u aan!

Voor u dé kans om te leren van innovatie in de praktijk! Bekijk het programma en meld u aan (voor 6 december!).

Meer informatie

Heeft u vragen, wilt u meer informatie? www.han.nl/mmisymposium. Of mail/bel naar het mastersecretariaat, Marije van Boekel, T (024) 353 05 86.