Hans Waegemakers: meer dan 100 masterstudenten Master M&I gestart!

Meer dan 100 studenten zijn dit jaar met de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties van start gegaan. Meer dan 100 studenten verdeeld over 7 verschillende groepen die als eerste- of tweedejaars zijn begonnen met de reguliere masteropleiding of met de gemeentevariant. Begin december is voor het eerst ook in Rotterdam een groep tweedejaars begonnen. De belangstelling is groot voor deze managementopleiding. Vanwaar dit succes?

Coördinator Hans Waegemaekers:’Vanaf het begin hebben we ons met de Master Management en Innovatie (MMI) gericht op het omgaan met veranderende omstandigheden en het kunnen reageren op ontwikkelingen in de samenleving’, vertelt opleidingscoördinator Hans Waegemaekers. ‘Wat nu gebeurt in de samenleving is betrekkelijk nieuw. Maatschappelijke organisaties staan voor uitdagingen die niet opgelost worden als je de gebaande paden volgt. Hoe dan wel?

Dat is precies waar onze opleiding om draait. En dat maakt ons zo succesvol.

Een Master in Management en Innovatie moet volgens Hans creatief zijn en behoorlijk eigenwijs: ‘Onze studenten komen uit instellingen en organisaties die steeds minder intern gericht zijn. Hier leren ze om over de muren van hun afdeling en organisatie heen te kijken. Om van buiten naar binnen te kijken.’ Hans ziet het aantal inschrijvingen steeds verder oplopen. ‘De opleiding richt zich op maatschappelijke organisaties in zorg en welzijn, maar er komen steeds meer inschrijvingen binnen van beleidsmakers en managers bij verzekeraars, woningcorporaties, onderwijs en overheid. Het is in alle opzichten een gemêleerd gezelschap: de branches lopen steeds meer uiteen, maar ook het persoonlijke profiel verschilt: man, vrouw, jong en oud.’ De studenten hebben volgens Hans met elkaar gemeen dat ze zich in hun eigen omgeving ruimschoots bewezen hebben. ‘Ze leren van de docenten, maar ze leren ook van elkaar. En dat is het sterke van de opleiding. We voorzien in een behoefte en ons profiel onderscheid zich van reguliere bedrijfskundige opleidingen. Het innovatieve in onze opleiding is precies wat in deze tijd nodig is.’

Kleinschalig

Dit jaar zijn 7 groepen begonnen. Groepen van in totaal maximaal 16 personen. ‘Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, maatwerk, hebben we hoog in het vaandel staan. Dat kunnen we alleen waar maken als we de groepen klein houden’, aldus Hans Waegemaekers.
Hij vervolgt: ‘We hebben inmiddels ook veel ambassadeurs voor deze opleiding. We zijn nu met ons 15de jaar bezig en hebben daarmee een behoorlijk netwerk opgebouwd. En dat merk je! Een van die netwerken is de alumnivereniging Metropole. Hans: ‘De alumni spelen een actieve rol in het programma door bijvoorbeeld te spreken op een open dag en symposium. We maken gebruik van elkaars netwerk, wisselen docenten en sprekers uit. Een mooi voorbeeld van cocreatie!’

Gemeentevariant

Een ander mooi voorbeeld van cocreatie is het betrekken van het werkveld bij de inhoud van de opleiding. Hans noemt als voorbeeld de gemeentevariant ‘MMI voor lokale overheid’ die is opgezet op verzoek van en in samenwerking met de kring van gemeentesecretarissen uit de regio Ede, Arnhem en Nijmegen. ‘Er is voor de Master MMI gekozen vanwege onder andere het profiel van de opleiding. De opleiding is voor tweederde gelijk aan de reguliere. Het verschil zit voornamelijk in de leerlijn ‘sturen en inrichten’, thema´s als politiek en overheidsregulering en de gastdocenten die komen spreken. We zijn dit jaar met de tweede groep gestart. De ambitie is om elk jaar met een nieuwe groep te starten.’

Tranfergroep Rotterdam

Studenten van de reguliere masteropleiding kunnen de tweede fase nu ook in Rotterdam volgen. ‘Dit komt dankzij samenwerking tussen de HAN en Hogeschool Rotterdam Transfergroep. In december 2011 start de eerste groep van de HAN Master Management en Innovatie met de tweede fase in Rotterdam. De inhoud en docenten zijn in deze tweede fase gelijk aan die van Nijmegen.’

Onderwijsvariant

Voor het actueel en hoogwaardig houden van het programma onderhoud de opleidingscoördinator nauwe contacten met de (gast)docenten, beroepenveldcommissie, studenten en opdrachtgevers van de studenten. En met de lectoren Hub Hamers en Frans de Vijlder. Hans: ‘De onderzoeksresultaten kunnen direct geïntegreerd worden in het opleidingsprogramma. En de studenten kunnen met onderzoek hierin een belangrijke rol spelen. Ook maken we dankbaar gebruik van het netwerk van de lectoren bij het selecteren van geschikte gastdocenten.’

Innovatie

‘Ik ben er trots op dat we in een concurrerende markt al jarenlang een gezonde opleiding zijn. We zijn inhoudelijk goed en financieel gezond. Ook zijn we met een groot en divers docententeam in staat elk jaar ons programma te vernieuwen. Zoals het herinrichten van de leerlijn persoonlijk leiderschap en van de leerlijn strategisch ondernemen. Het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het profiel van de opleiding. Als opleiding innoveren we dus ook!’