Tagarchief: Metropole masterclasses

Twee masterclasses Organisch Creëren op 9 november en Tonen van Leiderschap op 30 november.

De Transfergroep meldt dat de site Oorspronkelijk Leiderschap on air is en dat de eerste twee masterclasses, als voorproefje, gepland staan. Organisch Creëren op 9 november en de unieke masterclass Tonen van Leiderschap op 30 november.

Lees hier meer info over de masterclass Tonen van Leiderschap

Informatie over deze masterclasses en de volgende die nog gepland worden vind je op de site van ons verdiepingsprogramma Oorspronkelijk Leiderschap en op de site van Transfergroep.

Je kunt ook bellen of mailen met Elly Verblaauw, Zingevingsdeskundige, coach en programmaleider Oorspronkelijk Leiderschap, creating a better future now

010-7946808 / e.a.verblaauw@hr.nl

 

Verslag Masterclass 31 oktober 2012 met Prof. Dr. Erik van de Loo

Op deze mooie woensdagmiddag was ik getuige van een boeiende en inspirerende bijeenkomst met ruim 55 deelnemers onder wie ook enkele aspirant-leden en introducés. Een prachtige opkomst voor onze vereniging en een teken dat het onderwerp leeft. We werden niet teleurgesteld door Erik van de Loo.

Met een verhalende, losse verteltrant nam Erik van de Loo de aanwezigen moeiteloos mee in zijn verhaal. Het verhaal begint met een schets van de landkaart van het leven van een organisatie. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk maakt prof. Van de Loo duidelijk dat het een illusie is te denken dat je er bent met alleen maar modellen om “in controle” te zijn. Er is niets mis mee, maar er is meer.  En hier komt naast de “waaromvraag” de “associatieve vraag” ten tonele.  Dit blijkt een opening te geven naar de andere domeinen van een organisatie. Hiermee is de aanloop gelegd naar een schets van de dienst van leiderschap bij verandering, waarin het cruciaal is een goede balans te vinden tussen de technische verandering en de adaptieve verandering. Vooral de adaptieve verandering vraagt lef, het betekent dat je in de zone van verstoring komt en dat geeft turbulentie, wat niet iedereen aandurft. Met de nodige aandacht voor de positie van leiders, rollen en persoonlijk leiderschap komen we uit bij Verandering en Transitie. De verandering is de buitenkant, Transitie is de adaptie. En via heldere sheets wordt duidelijk dat voor verandermanagement een transitiebenadering nodig is, leiders die rollen beheersen en zowel de technische als de adaptieve kant beheersen. En zich bovenal realiseren dat dit er allemaal is.  “Change is fast, Transition is slow”.

Na deze inspirerende 2 uur werd er nog flink nagepraat tijdens de netwerkborrel en kunnen we weer spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst.

Download hier de sheets van deze middag

Response code is 404

 

 

31 okt. 2012 – Masterclass Organisatieverandering, leiderschap en gedrag


 

Controleer hier de status van je inschrijving/betaling en welke oud studiegenoten ook komen.

 

 

 

 

Wat roepen organisatieveranderingen voor medewerkers, teams en de organisatie als geheel op. Wat voor gedachten, gevoelens en gedragingen?

Wat betekent dit voor de rol van leidinggevenden in hun verantwoordelijkheid en taak om leiding te geven aan veranderingen?

Bij de beantwoording van deze vragen maakt Prof. dr. Erik van de Loo , hoogleraar Leiderschap en gedrag aan de VU en visiting clinical professor of Leadership aan INSEAD, gebruik van voorbeelden uit de praktijk van organisatieveranderingen en geeft een overzicht van inzichten en ervaringen wereldwijd met dergelijke processen.

Daarbij zal hij de discussie stimuleren met de aanwezige deelnemers om een zinvolle verbinding te maken met de eigen werkelijkheid met organisatieveranderingen.

Ieder deelnemer ontvangt de luister CD “Omgaan met irrationaliteit in veranderingen” uit de Verandermanagementbox om je “thuis of in de auto” nog eens rustig te kunnen verdiepen in het thema.

lees de column van Erik over: “Gezag, vertrouwen, risico en moed“: een bespiegeling over moedig leiderschap

 

Locatie
HAN, Berg en Dalseweg 81, Nijmegen

 

Programa:

14.30-15.00 Ontvangst

15.00-17.00 Masterclass

17.00-18.00 Netwerkborrel, gelegenheid om na te praten over het thema, oude     bekenden  te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen

18.00 Sluiting

21 Mrt. 2012 – Masterclass E-Health in de praktijk, de zorg ademt verandering!

“De zorg zit in ademnood, dat kunnen we niet langer ontkennen. Tijd om te zorgen voor meer lucht in het stelsel zodat het zorgsysteem kan blijven ademen, met andere woorden: kan blijven bestaan. Duurzaamheid in de zorg is nodig, is eHealth de nieuwe luchtpijp?”

De thema’s eHealth, empowerment en Social Media zijn dragers die, bij de juiste strategische inzet kunnen bijdragen aan meer duurzaamheid in de zorgverlening: zorg met passende kwaliteit voor de zorgvrager, die in samenwerking mét de zorgvrager op efficiënte(re) wijze, met moderne middelen vormgegeven wordt. Duurzame gezondheidszorg is meer dan alleen milieubewust bouwen. Duurzaamheid is een mindset.

In deze lezing wordt ingegaan op eHealth, de impact ervan en de potentiele bijdrage aan meer duurzaamheid in de zorg. Online je afspraak plannen, de arts digitaal raadplegen (e-consult) en de oudere die de verzorgende via internet spreekt, met behulp van beeldbellen. Patiënten die online informatie uit wisselen, artsen en ziekenhuizen die twitterspreekuren bieden. Allemaal vormen van eHealth. De patiënt verandert, het zorgaanbod verandert, maar hoe veranderen we met eHealth richting duurzame gezondheidszorg?

Saskia Timmer is een 2.0 denker met een focus op duurzame gezondheidszorg. eHealth en empowerment ziet ze als belangrijke dragers voor meer duurzaamheid in de gezondheidszorg. Ze is eigenaar van ChangingHealthCare, veranderkundige en zorginnovator en adviseert met visie en creativiteit. Ze is de drijvende kracht achter de community duurzame gezondheidszorg: on- en offline kennisdeling over ontwikkelingen in de zorg. Saskia is alumni MMI en auteur van het boek ehealth in de praktijk. 

Alle deelnemers ontvangen het boek eHealth in de Praktijk om zich thuis nog eens rustig in te kunnen verdiepen. Download het programma en meld je aan.

 

Masterclass door Ronald van den Hoff inspirerend!

In rap tempo, visueel ondersteund door actuele, sprekende slide’s, nam Ronald ons mee in zijn kijk op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de visionaire “kanteling” naar een nieuw waardesysteem in Society 3.0. Het eerste gedeelte riep verbijstering en onbehagen op. Een aaneenschakeling van scherpe ironische observaties van ongelooflijke maar ware schaamteloosheden en inefficiënties in onze maatschappij. Het faillissement van de geld-economie? Je raakt overtuigd, hier moet inderdaad iets gebeuren!

Vervolgens rolde hij  Internet als een Tsunami over ons heen. Als we op deze golf goed surfen dan creëren we de transitie van productieketens naar waardenetwerken; met wereldmensen als de sociaal ondernemende knooppunten. Waardecreatie door dynamische peer-to-peer verbindingen: zo bouwen we samen aan een nieuwe orde van samen leven en samen werken. Die heet Society 3.0 en bevat de Interdependente Economie als niet te stuiten krachtbron. De grote les: wees zoveel mogelijk jezelf, en knoop de eigen-aardigheden van je medemensen creatief en constructief aan elkaar.

Hoe? Dat lees je in deel 3 van Society 3.0. Het bevat praktische lessen voor wereldmensen die zich vandaag al kunnen manifesteren als visiegedreven leiders.

Tijdens een hapje en een drankje werd door de dertig aanwezigen nog even flink “opgeschut” nagepraat en natuurlijk… genetwerkt !

Klik hier voor de slide’s, of ga naar het Society 3.0 concept seats2meet waar Zelfstandige Professionals (ZP-ers) en reguliere organisaties elkaar op creatieve en inspirerende wijze kunnen ontmoeten.

Kijk op  Youtube Society 3.0 of download hier als Twitteraar de pdf, epub of ipad versie : kosten één Tweet

 

 

 

 

 

 

 

 

17 November 2011 – Masterclass Organiseren 3.0 met Ronald van den Hoff

“Het zal niemand ontgaan zijn dat we in een bijzondere periode leven, alles is aan verandering onderhevig, niets is meer zeker. Het lijkt wel duidelijk dat er een aantal zaken in ons land structureel verkeerd zijn en zelfs al ontspoord. We hebben onszelf vastgezet.” 

“Parallel aan onze fysieke werkelijkheid is een nieuwe wereld ontstaan, waar iedere dag waarde wordt gecreëerd. Een wereld waarin een omkering van het denken heeft plaatsgevonden die heel veel blijkt op te leveren. Het is de wereld van de virtuele sociale netwerken. De kracht hiervan groeit enorm. Na het zich “aan elkaar verbinden” is het delen ontstaan. Er wordt ongegeneerd kennis en ervaring gedeeld en als vervolg zie je nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Sociale netwerken zijn de machtcentra van morgen, zo betoogt Ronald van den Hoff. Als ondernemer, overheid, dienstverlener of fabrikant is het zaak je in deze wereld te begeven. We dienen de oude systemen te verbinden met de nieuwe krachtcentra. We hebben een ander democratisch model nodig waarin we op een andere wijze met elkaar werken. Nieuw werken binnen open en platte organisatiestructuren. Netwerk organisaties die in balans zijn met hun omgeving en daardoor duurzaam opereren.”

In een flitsende presentatie neemt Ronald van den Hoff ons mee in de toekomstige wereld van het organiseren 3.0  Hij laat zien dat en hoe het anders kan.  En natuurlijk is er de mogelijkheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Tot slot ligt er voor iedereen het boek: Society 3.0 klaar, om je thuis nog eens rustig te kunnen verdiepen in de mogelijkheden voor de toekomst. En uiteraard de mogelijkeid om nog even na te praten en te borrelen met je oud-studiegenoten of nieuwe contacten te maken. Download de folder en/of  schrijf je in onder vermelding van je naam en 3.0

Leiderschap in crisissituaties : een geslaagde bijeenkomst.

Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik het heb over een geslaagde bijeenkomst. De spreker had een goed verhaal, presenteerde het op een aantrekkelijke manier en er was veel interactie. Uiteraard hebben we nog een uitdaging om het aantal aanwezigen te verhogen, maar dat neemt niet weg dat we terug kunnen kijken op een geslaagde middag.

17 Maart 2011 – Werkbezoek aan UMC Nijmegen met masterclass “Leiderschap in crisissituaties”

Op initiatief van ons bestuurslid Margriet van Buuren word je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een interactieve themabijeenkomst over “leiderschap in crisissituaties”. Deze bijeenkomst wordt aangeboden in combinatie met een werkbezoek aan het UMCN St. Radboud te Nijmegen

Tijd:  15.00 −17.00/ gratis voor leden en introducees

Locatie: UMC St Radboud Nijmegen

25 November 2010 – Masterclass “Persoonlijk Leiderschap” met Paul Zuiker

Met enige trots kunnen we onze leden op deze middag, tegen geringe betaling, een van de onderwerpen uit het huidige programma van de MM&I aanbieden.

Tijdens deze najaarsbijeenkomst van onze Alumnivereniging de Metropole op donderdag 25 November 2010, komt Paul Zuiker ons inspireren met een masterclass over het thema persoonlijk leiderschap. Hij zal persoonlijk leiderschap plaatsen in de context van een snel veranderende maatschappij die onze Nederlandse samenleving, de ontwikkelingsdynamiek van individuen en organisaties onder druk zet. Hij maakt met ons de beweging van traditionele naar nieuwe en vernieuwende benaderingen van leiderschap. kortom, hij zal ons inspireren tot reflexie op de samenleving, organisaties, onszelf en ons stimuleren om in beweging te komen.

Paul Zuiker is gastdocent  MM&I en heeft bekendheid verworven als co- auteur van het boek Nederland op doorbreken (2007). In dit boek staat de actuele vraag centraal of onze samenleving door verdere  polarisatie doormidden breekt of dat wij in staat zijn een doorbraak tot stand te brengen naar een nieuw niveau van denken en handelen. Zijn belangstelling gaat uit naar het ontwikkelen van een nieuwe maatschappelijke visie op samenwerking en samenleving, en naar het concretiseren daarvan in de dagelijkse praktijk.
 
 
 Locatie: HAN Masterprogramma’s Berg en Dalseweg 81, Nijmegen (kaart)

Leden 50 euro, aspirant/niet leden 65 euro Inclusief boek Paul Zuiker (t.w.v. 40 euro) en netwerkborrel.

 
Download de folder en meld je aan!