Categoriearchief: Boek & Artikel

Nieuw boek van Gijs van Wulfen:

Met veel plezier denk ik terug aan mijn optreden voor de Metropole november vorig jaar.  Iedereen loopt zich wel eens stuk op alle obstakels in het innovatiedoolhof in de zorg, zoals wij toen merkten. In meer dan vijftig innovatieprojecten ontdekte ik hoe je de juiste route kunt vinden door het innovatiedoolhof. 

Schermafbeelding 2016-04-11 om 19.33.39Vanuit vier logische startpunten lopen er in mijn nieuwe boek “Het Innovatiedoolhof” vier heldere routes naar een succesvolle businesscase:

  1. De Idee-route: je hebt een idee, wat nu?
  2. De Technologie-route: je hebt een nieuwe technologie, wat nu?
  3. De Klantknelpunt-route: je hebt een klantprobleem ontdekt, wat nu?
  4. De Noodzaak-route: je moet innoveren, wat nu?

Geïnspireerd door cases van Airbnb, Google Glass, Angry Birds, LEGO en via deze innovatieroutes leer je essentiële vragen te beantwoorden voor een succesvolle start van innovatie, zoals: Hoe weet ik of de klant erop zit te wachten? Of het maakbaar is? Of het rendabel is? Met dit boek zet je de juiste stappen op het juiste moment in de juiste volgorde. Zo maak je zelf innovatie simpeler.

Bekijk hier mijn introductiefilmpje op Youtube

Het boek krijgt nu al mooie recensies uit de innovatiewereld:

  • Dit is een baanbrekend boek. Zie het als het meest geavanceerde gps-systeem om door het Innovatiedoolhof te navigeren naar nieuwe, grote groeikansen. Ik kan het je niet genoeg aanbevelen! Rowan Gibson, innovatiegoeroe en bestsellerauteur
  • Gijs van Wulfen leidt je in dit boek door dit innovatiedoolhof en inspireert je met cases van Airbnb, Google en LEGO, zodat je zelf de kans op innovatiesucces aanzienlijk vergroot. Iain Bitran, Executive Director, International Society for Professional Innovation Management
  • Het innovatieproces start vaak maar vaag. Het Innovatiedoolhof geeft je structuur en helpt je de start van innovatie sterk te verbeteren. André Groeneveld, innovatiedirecteur bij FrieslandCampina Domo

Ik wens jullie veel succes met jullie innovatieprojecten.

Met vriendelijke  groet,
Gijs van Wulfen, Founder FORTH Innovation MethodPs.

Als je “Het Innovatiedoolhof” voor 30 April besteld, krijg je gratis het boek ‘PITCH’ erbij.

Nieuw boek van Arend Ardon “Ontketen vernieuwing”

Arend Ardon  de auteur van “Doorbreek de Cirkel” publiceerde onlangs zijn nieuwe boek:

9789047008934-240x300“ONTKETEN vernieuwing!”

Zou jij meer ondernemerschap, proactief gedrag en samenwerking wensen? Verlang je naar meer sprankeling, energie en beweging in je organisatie?  Ontketen vernieuwing!  Breek met oude veranderroutines die beweging juist aan ketens leggen.  Ontsteek het vuur met een inspirerend verhaal dat samenbindt en verleidt.

Noteer in je agenda: de innovatie expeditie wordt  8 April 2016 vervolgt … met  Arend Ardon.

Alle deelnemers ontvangen zijn nieuwste boek “ONTKETEN Vernieuwing!” 

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=JKijUUSmHhg[/embedyt]

 

Hoera! We gaan bezuinigen! leven op eigen kracht

Nu al het meest prikkelende boek van 2015 Hoera! we gaan bezuinigen. Leven op eigen kracht door Patricia Bender. Patricia heeft al 25 jaar ervaring in wonen zorg en welzijn. Ze is mede-eigenaar van Triptiek; samenwerkings-ontwikkeling met bijzondere aandacht voor zelforganiserende teams zelfredzaamheid en familieparticipatie. Zij is eveneens spreker, trainer en natuurlijk onze voorzitter!

9789081888080_fcovr

De gezondheidszorg is onbetaalbaar. De vraag is niet langer: komt er meer geld? Want het is er niet. Nu niet. En in de toekomst zeker niet. Volgens deskundige Patricia Bender kunnen we niet langer naar de overheid wijzen. Het is nu aan de burger zelf. Geen extra geld van de overheid. Maar extra inzet en betrokkenheid van de burger. Krijgt moeder te weinig aandacht in het verzorgingstehuis? Kom zelf langs. Is het eten voor vader via thuiszorg te eenzijdig? Bereid dan zelf een maaltijd voor hem. Schrik je ervan dat een op de drie Nederlanders eenzaam is -maar weet je nauwelijks wie er bij jou aan de overkant woont? Bel aan. Het is nu aan de burger. . . In dit provocerende en tegelijkertijd optimistische boek schetst Patricia het beeld van een wereld in verandering. Een wereld waarin mensen van elkaar zijn vervreemd. In een maatschappij waarin mensen klagen over teveel werkdruk brengt zij het nieuws dat de zorg voor elkaar mensen gelukkiger en gezonder maakt.

Donderdag 22 januari geeft Patricia  een lezing over haar boek Hoera! We gaan bezuinigen bij Dekker v.d. Vegt in de Marikenstraat in Nijmegen

Aanvang 19.15 tot 21.00 uur
Gratis entree en graag aanmelden via 024 3020130 of info@dekkervdvegt.nl

 

Theorie U

IMG_0148

Leiding vanuit de toekomst die zich aandient.

Otto Scharmer

We leven in een tijd van veelvuldig en omvangrijk institutioneel falen met resultaten die niemand wil. Een nieuwe vorm van persoonlijk leiderschap en samenwerking is nodig waardoor we de wereld op een nieuwe manier kunnen zien. Als we maar bereid zijn in contact te komen met ons ware zelf… Hierover gaat Theorie U, het baanbrekende boek van Otto Scharmer, senior docent bij het Massachusetts Institute of Technoogy (MIT).

Peter Senge (vriend en compagnon van Scharmer) zegt over Theorie U: ‘Dit is een boek voor “bespiegelende praktijkwerkers” die zich niet tevreden stellen met de gangbare, op het verleden geënte aanpak. Lees samenvatting

Noot: Ik werd van verschillende kanten geattendeerd op dit boek en werd nieuwsgierig. Paul Wouters reageerde met verwijzing naar een kritische beschouwing door oud-collega Erik Boers (zie reactieballon).  Zijn er mensen die het gelezen hebben en er ook een mening over hebben?

 

Verdraaide organisaties

9789013105735-140x215Terug naar de bedoeling

Wouter Hart

Wat we zien bij de meeste ‘verdraaide organisaties’
Het blijkt bij vele organisaties behoorlijk lastig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, terwijl dat juist bij een klein aantal organisaties schijnbaar gemakkelijk lijkt te lukken. Het is ook nogal wat wat er speelt in de meeste organisaties. Er wordt heel hard gewerkt aan het formuleren van beleid op alle terreinen, aan het in kaart brengen van de processen, het opstellen van procedures, protocollen en werkinstructies. Aan het helder beschrijven van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de daarbij behorende functieprofielen. Aan het inrichten van een dashboard, aan kennismanagement, capaciteitsmanagement, projectmanagent, kwaliteitsmanagement et cetera en er lopen talloze projecten tegelijkertijd om recht te doen aan alles wat er nog meer moet gebeuren om de boel op orde te krijgen. lees samenvatting

Modern times: Pleidooi voor nieuw Taylorisme

Willem Verhoeven

Modern times: Pleidooi voor nieuw Taylorisme

Associatie voor Coaching | 1e druk, 2012 | EAN: 9789075353006

Overal wordt gesproken over het nieuwe werken, oude structuren hebben afgedaan, de vakbond bestaat niet meer en Taylor met zijn Scientific management is uit! Nog even en we zijn zelfs zijn naam vergeten.

Volgens Verhoeven zijn Taylor’s ideeën en inzichten echter hard nodig om productieprocessen op een effectieve en efficiënte manier te organiseren. Zonder de inzichten van Taylor maak je een berg aan onnodige kosten. In zijn nieuwe boek legt Verhoeven uit hoe in de moderne organisatie de inzichten van Taylor kunnen worden toegepast. Verhoeven betoogt dat we door die inzichten toe te passen onze productie niet hoeven uit te besteden aan de lagelonenlanden. We kunnen net zo goed en net zo goedkoop in Europa produceren.

Verhoeven benadrukt daarbij ook het belang van de ouderwetse orde en netheid. Je eigen rommel opruimen is een eerste vereiste als je succes wilt hebben met je organisatie. Verhoeven lijkt met dit boek te vloeken in zijn eigen kerk. Betekent dit dat mensen weer gereduceerd worden tot machineonderdelen? Wordt de hiërarchie weer hersteld? Wordt het bedrijf nu weer volgestopt met bazen en managers? Nee, in dit boek legt Verhoeven uit dat nu niet de managers en ook niet de vakbond maar de medewerkers zelf met de inzichten van Taylor aan de slag gaan.

In 1991 schreef Willem Verhoeven het boek ‘Managen zonder hiërarchie’. In dat boek rekende hij af met de managers, die gebruikmakend van de inzichten van Taylor, Fayol, Smith en Henry Ford, medewerkers hebben gereduceerd tot machineonderdelen.

Met het boek ‘De managers als coach’ (1993) gaf Verhoeven vervolgens aan hoe een organisatie zonder hiërarchie toch gemanaged kan worden. Met dit boek werd coachen als managementstijl in Nederland geïntroduceerd. Dit boek werd niet voor niets door de redactie van Intermediair, als enige Nederlandse boek, opgenomen in de Top-15 managementboeken van de 20e eeuw.

Hoe managers onbewust verandering blokkeren

Ik kwam een aardig hoofdstuk tegen op Managementsite uit het boek “Doorbreek de Cirkel”, geschreven door gastdocent MMI7  Arend Ardon, Holland Consulting Group.

Als veranderingen stagneren

Stel, je bent manager en vindt dat je medewerkers zich te reactief en passief opstellen. Ze komen zelf met weinig ideeën om de gewenste verandering tot stand te brengen en ze brengen jouw ideeën vaak niet volgens afspraak in praktijk. Jij ervaart druk om tot resultaten te komen, omdat jouw baas je daarop aanspreekt en/of omdat jij geen gezichtsverlies wilt leiden. Dus je gaat meer sturen: je geeft aanvullende instructies, stelt een planning voor, spreekt mensen aan. Zo hoop je op verbetering.  Lees hele artikel en de reacties.

Geïnteresseerd in het boek Klik hier

 

Boek eHealth in de praktijk, Saskia Timmer

EeN Handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth

In dit boek beschrijft alumni MMI Saskia Timmer het brede scala van eHealth mogelijkheden in de gehele gezondheidszorg. Vanuit alle zorgsectoren wordt in beeld gebracht wat eHealth is en welke invloed dit heeft op de gezondheidszorg, de patiënt, de zorgverlener en de zorgorganisatie. Implementatie consequenties staan beschreven evenals tips voor starters. Het boek verbindt kennis over eHealth, empowerment en duurzame gezondheidszorg. Naast theoretische kennis bevat het praktijkvoorbeelden.

Een boek voor iedereen die meer wil weten over eHealth of er mee wil starten. Het boek biedt offline kennis, in combinatie met online kennis: op www.duurzamegezondheidszorg.nl zijn een forum en kennissite te vinden voor wie meer wil weten over eHealth.

“Dit boek laat duidelijk zien welke ongekende mogelijkheden en verbeteringen in de zorg we kunnen realiseren door de inzet van eHealth.”
Jan Jonker, directeur Health Valley.

“De komende 5 jaar zal in het teken staan van het zoeken naar de balans tussen eHealth als “tool” en “doel”. Dit boek helpt daar zonder meer bij.”
Lucien Engelen, directeur Radboud REshape & Innovation Center.

Society 3.0 – Later is het nieuwe vroeger

Society 3.0 van Ronald van den Hoff is een hoopvol lees- en doeboek voor iedereen die zich realiseert dat onze huidige samenleving toe is aan een nieuw waardesysteem. Society 3.0 biedt visie en vraagt om visie.

Deel 1 brengt je verbijstering en onbehagen, met scherpe ironische observaties van ongelooflijke maar ware schaamteloosheden in onze maatschappij. Hier moet iets gebeuren!

In deel 2 rolt Internet als een Tsunami over je heen. Als we op deze golf goed surfen dan creeren we de transitie van productieketens naar waardenetwerken; met wereldmensen als de sociaal ondernemende knooppunten. Waardecreatie door dynamische peer-to-peer verbindingen: zo bouwen we samen aan een nieuwe orde van samen leven en samen werken. Die heet Society 3.0 en bevat de Interdependente Economie als niet te stuiten krachtbron. De grote les: wees zoveel mogelijk jezelf, en knoop de eigen-aardigheden van je medemensen creatief en constructief aan elkaar.

Deel 3 promoveert jou tot mee-maker van Organisatie 3.0. Het bevat praktische lessen voor wereldmensen die zich vandaag al kunnen manifesteren als visiegedreven leiders.

Meer informatie kijk op  Youtube Society 3.0 of download  hier de E-boekPub versie : kosten één Tweet


Brein@work

Net op de (boeken) markt en een echte aanrader: Brein@work, breinkennis voor organisaties. Onder redactie van Nina Lazeron en Ria van Dinteren uitgebracht bij Springer Uitgeverij. Wetenschap en toepassing van breinkennis. Volop aandacht voor alle aspecten van het brein en activeren van talent en leerprincipes en leersitutaties. Leren en ontwikkelen van mensen is een belangrijke voorwaarde voor succes van organisaties stellen Lazeron en van Dinteren.  40 bekende wetenschappers en praktijkmensen hebben in dit boek de belangrijkste breinprincipes, die je in je werk kunt gebruiken op een rij gezet.  Vraagt erom om gelezen te worden en mag m.i.  niet ontbreken in de boekenkast van MMI-ers!