Categoriearchief: Berichten

Schrijf je NU in voor de Masterclass “Organisatiebestendigheid” met Steven de Groot

De toekomstige competenties van organisaties & medewerkers…

Vrijdagmiddag 23 november in Rotterdam

Toekomstbestendige organisaties kenmerken zich door een verandervermogen dat in sterke mate wordt beïnvloed door de oriëntatie en het gedrag van individuele managers en leidinggevenden. In deze interactieve masterclass, over innovatief ondernemen en organiseren, gaat Steven de Groot in gesprek met ons  over wat hij ziet als de belangrijkste kenmerken van deze organisaties en hoe managers en leidinggevenden hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Wat zien we hiervan in sectoren anders dan overheid? Onderwijs, zorg, dienstverlening?  Wat zijn die 21ste eeuwse vaardigheden, hoe verhouden ze zich tot design, game en co-operation? Gaan we onze innovatieve vermogens zelf meten in meetlijsten ondernemerschap?
Zijn opportunity driven organisaties / effectuation
het antwoord op nieuwe maatschappelijke vraagstukken?

Wat betekent dit alles voor jou als individu, voor jouw organisatie? Een ding is zeker, dat  lukt  allemaal niet alleen! Antwoorden, oplossingen liggen bij publieke, en private netwerken, cross-overs in zorg en sociaal domein.

Dr. Steven de Groot werkt als lector Innovatief Ondernemen aan de Zuyd Hogeschool. Hij volgde de Design Academy in Eindhoven, studeerde onderwijskunde en bedrijfskunde en promoveerde bij Mathieu Weggeman en Joan van Aken (TU/e) . Steven adviseerde nationale en internationale organisatie op het gebied van kennismanagement, innovatie en inrichting van professionele organisaties. Hij werkte als onderzoeker ,  leidinggevende en transitiemanager.  Hij is auteur van tientallen artikelen en diverse boeken over organisatiekunde, professionals en kennisintensieve organisaties, en treedt regelmatig op als spreker en gastdocent.. Wil je meer lezen over Steven achtergrond, ideeën en publicaties? klik dan hier

PROGRAMMA:
 • 13.25 u Inloop
 • 13.55 u introductie spreker door bestuur
 • 14.00 u Masterclass
 •      Inleiding, plenaire/subgroep interacties en discussie
 • 16.00 u netwerkborrel
 • 17.00 u sluiting
Locatie : Albeda college, Zuster Hennekeplein, Rotterdam
De locatie Zuster Hennekeplein is centraal gelegen in het hart van Rotterdam. Direct aan het centraal station, goed te bereiken met openbaar vervoer en op loopafstand van het centrum

INSCHRIJVEN:

Je voor en achternaam

Je emailadres

Inschrijfgeld:
als alumni, lid (contributie 2018 betaald) betaal ik 50 euroals MMI student betaal ik 50 euroals oud student, maar geen lid betaal ik 60 euroals introducé betaal ik 60 euro

Ik ben introducé van:

22 juni a.s. Inloop voor leden…

Het doel van onze vereniging is het verbinden van (oud) studenten, kennis en ambitie.

We nodigen je daarom weer graag uit, zonder verdere  verplichting,  om aan te sluiten bij ons overleg op 22 Juni a.s. om het bestuur en andere leden te ontmoeten, kennis en ideeën uit te wisselen, mee te denken over het verder vorm geven aan onze doelstelling en de invulling van het  2e lustrum volgende jaar.

Je bent welkom vanaf 15.30 uur op onderstaand  adres. De eerste consumptie is van ons. Dus heb je tijd, vind je het gezellig samen wat te drinken en (oud) studiegenoten te ontmoeten? Dan zien we je heel graag in:

Café Groenewoud
Groesbeekseweg 227 Nijmegen

Kom je langs?  Mail dan even naar: secretariaat@demetropole.nl

15 Juni: Connect2Move, als alumni van harte welkom!

Vrijdag 15 juni buigen experts uit het werkveld van wonen, welzijn, zorg, sport en onderwijs zich over de wicked problems van overmorgen. Bekijk de Active Learning Labs en de dilemma’s die we zullen behandelen en geef je op voor het lab van jouw keuze. Het programma biedt ruim de gelegenheid om ook buiten de labs verbindingen te leggen. Toonaangevende sprekers verzorgen de opening en een compact plenair deel. Op onze website vind je meer informatie over:

CONNECT2MOVE.

 

Oproep: opdrachtgevers gezocht voor module “Sociale innovatie” MMI

Maatschappelijke organisaties ervaren steeds meer dat bestaande methoden van veranderen in deze complexe tijd niet meer werken. Zeker sinds de transities in o.a. het sociale domein zijn maatschappelijke organisaties, burgers en professionals op zoek naar nieuwe verhoudingen en rollen.

In januari 2018 start de MMI weer met de module Sociale Innovatie en Design Thinking. In deze module bekwamen studenten zich in hun rol als flexibele veranderaar/innovator, kritische onderzoeker en participerend adviseur. Dit doen zij aan de hand van een realistisch ‘taai’ vraagstuk uit de praktijk in zgn. “changelabs”.  Samen met alle betrokken actoren ontwerpen studenten een oplossing voor dit vraagstuk. Dit doen de studenten aan de hand van ontwerpgericht actieonderzoek waarbij Design Thinking als methode wordt ingezet.

Voor deze module zoekt de MMI  minimaal 6 opdrachten/opdrachtgevers vanuit verschillende maatschappelijke organisaties in zorg, onderwijs, welzijn en lokale overheden.

De opdrachten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste is dat er bereidheid is om Design Thinking in te zetten als methode om actie- en ontwerpgericht te werken aan complexe vraagstukken en hiervan te leren. Andere voorwaarden zijn; het nastreven van maatschappelijke waarde, uitstrekken over meerdere organisaties of meerdere disciplines, sterk krachtenveld en complexe dynamiek, eindgebruiker in zicht en niet top-down willen invoeren

 

OPZET 

Design Thinking als methode kan helpen bij deze zoektocht naar nieuwe rollen. Het zorgt niet alleen voor een sneller en beter proces, maar ook voor resultaat met meer vernieuwing en innovatie, betere samenwerking en een groter draagvlak met een betere kwaliteit.

In een zgn. “changelab” werken alle betrokken actoren samen aan nieuwe inzichten over ingewikkelde sociale kwesties en de oplossingen hiervoor. Design Thinking biedt een ontwerpgerichte werkwijze die creatief en participatief van aard is vanuit een human-centered benadering. Dit betekent dat niet het probleem, maar de gebruiker, burger, cliënt of patiënt centraal staat. Kenmerkend voor het designproces is dat dit een iteratief, intuïtief en emergent proces is.

Dit proces verloopt globaal volgens de volgende stappen:

 1. Wat is van waarde, inspiratie en exploratie
 2. Wat is er allemaal mogelijk, ideeën en creatie, het ontstaan van nieuwe toekomstscenario’s
 3. Wat werkt, testen en evalueren, inzicht in wat werkt.

De opdrachtgever krijgt naast een beschrijving van het innovatieproces, de inzichten die hierin zijn opgedaan en de producten/prototypes die in het changelab ontworpen zijn en een pasklaar advies voor implementatie in de organisatie. De prototypes zijn tastbare producten in de vorm van simulaties en visualisaties, presentaties en (video)filmpjes. 

De module loopt in de periode van februari tot juli 2018 en sluit af met het sociaal innovatiefestival waar alle betrokken deelnemers en opdrachtgevers uit de changelabs voor zijn uitgenodigd.

BELANGSTELLING ALS OPDRACHTGEVER?  Voor meer informatie neem je contact op met   Viviane Knoops, modulecoördinator Viviane.Knoops@han.nl

 

… of ben je niet zo van het delen op papier?


De MMI wil toekomstige studenten ook direct in contact kunnen laten treden met huidige studenten en oud-studenten. Het gaat dan niet om vragen over de kosten, huidige programma of data maar meer om vragen over studiezwaarte, combineren van studie met werk en privé, praktijkonderzoek doen en een masterthesis schrijven.

Vind je het leuk om in een What’s app groep plaats te nemen en vragen van aanstaande studenten te beantwoorden? Geef dan je naam en mobiel nummer door aan mcv.masters@han.nl o.v.v. deelname App-groep.

Heb jij een mooie MMI-ervaring die je wilt delen?

Geerts Schols, voorzitter de Metropole

Om studenten voor de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties te werven, roepen we je hulp in.  Aanstaande studenten zijn namelijk nieuwsgierig naar studie ervaringen van (oud)studenten. Alumni kunnen over eigen ervaringen vertellen en aangeven wanneer deze opleiding relevant is. Daarom nodigen we je uit om jouw ervaring met de master Management en Innovatie met ons te delen.

 • Wat heeft je er toe aangezet om aan deze master te beginnen?
 • Waarom heb je destijds voor deze master gekozen en niet voor een andere?
 • Wat heeft deze master je gebracht in je werk en privé? (denk aan balans in het leven, loopbaan, functie, verantwoordelijkheden, inzichten, vaardigheden e.d.)
Hans Waegemaekers, opleidingscoördinator MMI

“We zouden het zeer op prijs stellen als je je ervaringen met ons zou willen delen. Geef even aan in welk jaar je je master hebt behaald. Het hoeft niet heel uitgebreid, een stukje van vijf zinnen tot een half A4 is voldoende.  Zou je een recente (digitale) foto kunnen toevoegen en je huidige functie/werkgever? Wij zullen er dan voor zorgdragen dat deze berichten via social media en de website terecht komen bij toekomstige studenten.”

Stuur je bijdrage naar mcv.masters@han.nl