Masterclass …Noteer alvast in je agenda! vrijdagmiddag 10 nov.

“DESIGN THINKING”

Design thinking is een manier van innoveren waarbij de mens centraal staat. Het helpt tot relevante, originele en creatieve oplossingen te komen. Het design thinking principe bevat een aantal herkenbare ingrediënten: kennis van menselijk gedrag, experimenteren, prototyperen, leren van fouten. Met een ander perspectief kijken, samenwerken en uit de context stappen met altijd de belanghebbenden in het oog.